TBH017 / SAMARA – VEGA / ÖN

TBH017 / SAMARA – VEGA / ÖN

LADA : 2108 3506060

LADA
LADA Samara (2108, 2109, 2115, 2113, 2114) (1099 – 1499 , 53 – 80 PS)
LADA Samara Saloon (21099, 2115) (1099 – 1499 , 53 – 72 PS)

Ürünü Paylaş

LADA : 2108 3506060

LADA
LADA Samara (2108, 2109, 2115, 2113, 2114) (1099 – 1499 , 53 – 80 PS)
LADA Samara Saloon (21099, 2115) (1099 – 1499 , 53 – 72 PS)